Red Bull 400 @IGMAN - MALO POLJE

Date: 08/08

Location: IGMAN - MALO POLJE, Sarajevo

RED BULL 400 - INFO, PRIJAVE I PRAVILA

 

 

O UTRCI

 

Najtežih 400 metara koje ćete ikada pretrčati - utrka Red Bull 400 - premijerno stiže u Bosnu i Hercegovinu. Utrka na kultnoj skijaškoj skakaonici na Malom Polju na Igmanu 8. augusta 2020. bit će druga u ovoj jubilarnoj 10. sezoni.

 

Prijaviti se mogu i rekreativci i profesionalni sportisti, odnosno svi koji smatraju da mogu odgovoriti na izazov utrke duge svega 400 metara - ali koja uključuje iscrpljujući uspon uz skijašku skakaonicu.

 

Red Bull 400 je nevjerovatno intenzivna utrka, koja na iskušenje stavlja snagu i odlučnost čak i najpredanijih sportista. Začet 2011. godine u Austriji, ovaj događaj je prerastao u međunarodno takmičenje koje privlači učesnike iz različitih sportskih disciplina i s različitim nivoima fizičke kondicije. Iz godine u godinu se na utrci postižu sve bolja vremena, ali uz ovakvu mješavinu profila i sposobnosti takmičara - nikada se ne može znati ko će na kraju izaći kao pobjednik.

 

 

PRIJAVE

 

-         Prijave za utrku su otvorene od 15.06. do 03.08.2020. godine.

-         Registracija za utrku je obavezna, a obavlja se na web stranici www.kupikartu.ba. Učesnici su kartu dužni pokazati na info punktu za takmičare na startu utrke.

-         Startnina iznosi 50 KM.

-         Učesnici moraju biti stariji od 18 godina. Broj učesnika je ograničen.

 

 

PRAVILA I FORMAT UTRKE, KORISNE INFORMACIJE

 

-         Startna linija utrke se nalazi u ciljnoj ravnini ispod ski skakaonice na Malom Polju na Igmanu.

-         Utrka počinje u 13:00h. Takmičari na startu moraju biti do 10:00h.

-         Utrka se organizuje u dvije kategorije: najbrža žena i najbrži muškarac.

-         Žene i muškarci startaju odvojeno, ali pravila i format su isti u obje kategorije.

 

-         Takmičari se dijele u grupe (npr. 5 grupa po 50 takmičara, ako je 250 prijavljenih).

-         Svaka grupa starta zasebno.

-         Pobjednici grupa prolaze u finale (u gornjem slučaju, njih 5). U finale prolaze i ostali takmičari s najboljim vremenima iz svih grupa (u gornjem slučaju, njih 45) kako bi finalna utrka imala 50 takmičara.

-         U zavisnosti od broja prijavljenih, moguće je i dodavanje polufinalnih utrka.

 

-         Fizički kontakt i ometanje drugih takmičara tokom utrke donosi diskvalifikaciju.

-         Učesnici su tokom takmičenja dužni nositi dres Red Bull 400.

 

Najbrže takmičare očekuju vrijedne nagrade. Takmičarima i posjetiocima na raspolaganju će biti besplatni parking. Nakon utrke, svi učesnici i posjetitelji su dobrodošli na zabavu na otvorenom. Više informacija možete saznati na www.redbull.ba te putem telefona +387 62 344 782.

 

Uskoro će biti poznato više informacija o sadržaju startnog paketa, nagradama, savjetima za pripremu za utrku Red Bull 400, muzičkom sadržaju partyja poslije eventa...

 

Organizatori će pratiti pravila i preporuke nadležnih službi u vezi s aktuelnom situacijom, te event organizovati shodno tim pravilima i preporukama.

 

RED BULL 400 - INFO, REGISTRATION, RULES

 

 

ABOUT THE RACE

 

The toughest 400m you'll ever run – the Red Bull 400 race – premiers in Bosnia and Herzegovina. The race on the iconic Olympic ski jumping hill at Malo Polje (Mountain Igman, Sarajevo) on August 8, 2020 will be the second event in this anniversary 10th season of the competition.

 

Both amateurs and professional athletes can apply ie. anyone who thinks they are up to the challenge of a race only 400 meters long – but which includes an exhausting climb up the ski jumping hill.

 

Red Bull 400 is an unbelievably intense competition that tests the strength and commitment of even the fiercest athletes. Invented in Austria in 2011, the event has grown into an international competition, drawing in participants from a variety of sporting disciplines and fitness levels. Each and every year race times are getting faster, but with this mixture of sporting backgrounds and abilities, it's anyone's guess who'll emerge victorious.

 

 

REGISTRATION

 

-         Registration for the race will be open from June 15th to August 3rd, 2020

-         Registration is binding and can be done on www.kupikartu.ba website. Participants are required to show their tickets at the competitors info point at the starting line.

-         The registration fee is 50 KM (around 25 EUR).

-         Participants must be over 18 years old. Number of participants is limited.

 

 

RULES AND FORMAT, USEFUL INFORMATION

 

-         The starting line will be set at the foot of the ski jumping hill on Malo Polje, Mountain Igman.

-         The race starts at 13:00. Competitors must be at the start by 10:00.

-         The race is organized in two categories: woman and man.

-         Women and men start separately, but the rules and format are the same in both categories.

 

-         Competitors will be divided into groups (eg 5 groups of 50 competitors, if 250 are registered).

-         Each group starts separately.

-         The group winners advance to the finals (in the above case, 5 of them). Other competitors with best times from all groups (in the above case, 45 of them) also go to the finals so that the final race has 50 competitors.

-         Depending on the number of applicants, it is possible to add semi-final races.

 

-         Physical contact and obstruction of other competitors during the race results in disqualification.

-         Participants are required to wear a Red Bull 400 jersey during the competition.

 

The fastest competitors will be awarded with valuable prizes. Free parking will be available to competitors and visitors. After the race, all participants and visitors are welcome to an open-air party. More information can be found on www.redbull.ba and via phone +387 62 344 782.

 

More information about the contents of the starter pack, prizes, Red Bull 400 race preparation tips and the after-event party will be known soon.

 

The organizer will follow the rules and recommendations of the competent health authorities regarding the current health situation, and will organize the event in accordance with these rules and recommendations.

 


Step 1/4

By clicking on the Buy a Ticket button you begin the process of purchasing tickets for Red Bull 400 on 08.08.2020. 13:00 .

Buy a ticket
Outlets

In addition to online shopping, you can also purchase your tickets at our points of sale. Look for us in your city too!