TEFERIČ @Kamerni Teatar 55

Datum: 26/01

Mjesto: Kamerni Teatar 55, Sarajevo

Režija: Aleš Kurt

Dramaturg: Vedran Fajković
Kostim/Scena: Adisa Vatreš-Selimović
Asistent kostimografa: Melisa Musić
Tonska realizacija: Nedim Imamović
Muzika: Damir Imamović
Meditacija i psihofizička priprema: Darko Trajković
Koreografija: Manir Vrećo
Tonska slika: Mirsad Tukić
Inspicijent: Senad Bešić
Izvršni producent: Duška Amidžić
Producent: Dragan Jovičić

LICA

Mirsad Tuka – Muhtar
Muhamed Hadžović – Momak
Aida Bukva – Djevojka
Dragan Jovičić – Kadija
Amar Selimović – Krzan
Radojica Čolović – Alija Đerzelez
Sabina Bambur- Udovica
Boris Ler – Prebijeni
Sabit Sejdinović – Juzbaša/ Seljak 1
Senad Alihodžić – Pisar/ Seljak 2
Vanesa Glođo – Safija

Šef tehnike: Mirsad Imamović

“TEFERIČ” je satira o vlasti i kandžiji.Na meti svakojakih haramija, oslobodilaca, kadija I juzbaša, je jedno selo u nekoj zabiti.To selo je metafora za Bosnu, onakvu kakvu je svako u sebi može raspoznati (ako baš mora).„Teferič” je I priča o strahu.Strahu od vlasti, ali i o dubokom strahu od bilo kakve promjene.

Veselo I krvoločno pričamo priču, o tome kako onda  kad se životinje ponašaju kaol judi to nazivamo basnom, a kad se ljudi ponašaju kao životinje – Bosnom.

 

Aleš Kurt

DERVIŠ SUŠIĆ je rođen u Vlasenici 3.juna 1925. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. Godine primljen je u Savez Komunističke OmladineJ ugoslavije, popularni SKOJ, a početkom 1942. Godine postaje borac I proleterske brigade. Po završetku II svjetskog rata I oslobođenju Jugoslavije postaje omladinski rukovodilac, potom učitelj I novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, nakon čega prelazi u Tuzlu, gdje radi kao referent za kulturu I Narodno prosvjećivanje, a zatim I kaoupravnikNarodne biblioteke u Tuzli. Potom prelazi u Sarajevo I radi kao savjetnik u Centralnom Komitetu Saveza Komunista BiH.Svo to vrijeme redovno se bavio stvaralačkim radom I iza sebe je ostavio veoma bogat opus. Umro je u Sarajevu 1990.godine.


KAMERNI TEATAR 55 ove godine proslavlja svoj 60. rođendan. Sada već davne 1955.g. reditelj, vizionar, dramaturg I teoretičarJurislav Korenić pokrenuo je I stao na čelo institucije koja je na sebe preuzela ulogu teatarskog lučonoše, I koja je do danas ostala dosljedna svojoj prvobitnoj namjeri, a to je da u jednom intimnom scenskom prostoru uprizori komade koji su odstupali od tadašnjeg main stream a I bili avangarda, eksperiment, iskorak… Danas, punih 60 godina poslije, Kamerni teatar 55 je jedan od najnagrađivanijih I najpriznatijih teatara u regionu, na čijoj pozornici su igrala I igraju vrhunska glumačka imena. Kamerni teatar 55 je mjesto gdje se teatarska umjetnost I publika, stvaraoci I konzumenti dodiruju i isprepliću.Mjesto na kojem je granica između magičnog I stvarnog izbrisana prije 60 godina.

afisa1afisa2  

Prodajna mjesta

Pored online kupovine svoje karte možete kupiti i na našim prodajnim mjestima. Potražite nas i u Vašem gradu!