ZATVORENICA - Monodrama @Kamerni Teatar 55

Datum: 24/09

Mjesto: Kamerni Teatar 55, Sarajevo

Dario Fo & Franca Rame

Igra: Sadžida Šetić

MOJ MALI ZATVORENIČKI TEATAR

Ova predstava počela je nastajati u tzv. “kućnoj radinosti”. Imala sam u rukama inspirativan tekst koji daje slobodu izraza i dovoljno prostora za ono sto mi je previše dugo nedostajalo – Igru!

Radeći na tekstu, pravila sam dramaturške intervencije i na kraju dobila za mene odgovarajuću adaptaciju. A, zatim, počele su se pojavljivati radnje, mizanscen, odnosi, dinamika, muzika, svjetlo, zvuk, pa sam postala i režiser.

Bezizlazna situacija mog lika i moja su se srele. Zatvorenica zatvora u koji su je smjestili drugi, a i ona sama, iako u predstavi nema izlaz, u mojim nastojanjima da nešto učinim, ima. Nadam se!

Sadžida Šetić 

Prodajna mjesta

Pored online kupovine svoje karte možete kupiti i na našim prodajnim mjestima. Potražite nas i u Vašem gradu!