Kultura

21/04
PATROLNE ŠAPE
@Dom Mladih Sarajevo
22/04
KNJIGA MOJIG ŽIVOTA
@Kamerni Teatar 55
23/04
MIRNA BOSNA 23/04
@Kamerni Teatar 55
27/04
DEMONI
@Kamerni Teatar 55