PARNI VALJAK - NOVI DATUM 26.06. @ZETRA - Juan A. Samaranch

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj PARNI VALJAK - NOVI DATUM 26.06. u terminu 26.06.2020. u 20:30 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.