KAKVA TI JE ŽENA TAKAV TI JE ŽIVOT - BIJELJINA @VELIKA SALA CENTRA ZA KULTURU "SEMBERIJA"

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj KAKVA TI JE ŽENA TAKAV TI JE ŽIVOT - BIJELJINA u terminu 22.04.2023. u 19:00 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.