CECA @NOVA SPORTSKA DVORANA

STANDARD (25KM)
VIP EXCLUSIVE (100KM)
VIP ZONA (50KM)