4 POZE - SRETAN SVRŠETAK @H.D. herceg Stjepan Kosača

Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta.

Korak 2/4

Odabrali ste kupovinu karata za događaj 4 POZE - SRETAN SVRŠETAK u terminu 05.10.2023. u 20:00 .

Na lijevoj strani se nalaze pripradajuće zone za odabrani događaj. Klikom na željenu zonu/sektor nastavljate proces kupovine gdje vršite odabir mjesta ukoliko su mjesta za tu zonu numerisana.